TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TUÂN: NỀN TẢNG - TOÀN DIỆN - SÁNG TẠO

Hiệu trưởng

Nguyễn Thu Hà
Nguyễn Thu Hà

Điện thoại riêng: 0902227577

Email liên lạc: ht_c1nguyentuan@pgdthanhxuan.edu.vn

Phó Hiệu trưởng

Trần Thị Phương
Trần Thị Phương

Ngày sinh: 19/3/1985

Điện thoại riêng: 0912319385

Email liên lạc: tranthiphuong_c1nguyentuan@pgdthanhxuan.edu.vn

Dương Thị Thúy Ngọc
Dương Thị Thúy Ngọc

Ngày sinh: 14/2/1980

Điện thoại riêng: 0982025437

Email liên lạc: duongthithuyngoc_c1txt@pgdthanhxuan.edu.vn

Nhân viên kế toán

Lê Mỹ Hạnh
Lê Mỹ Hạnh

Điện thoại riêng: 0988220959

Email liên lạc: lemyhanh1082@gmail.com

Nhân viên văn phòng

Đinh Thị Thu Hiền
Đinh Thị Thu Hiền

Điện thoại riêng: 0985471576

Email liên lạc: thuhien3tfilm@gmail.com

Nhân viên y tế

Nguyễn Thị Thu Hiền
Nguyễn Thị Thu Hiền

Điện thoại riêng: 0356998897

Email liên lạc: Thuhiennguyen101091@gmail.com

Nhân viên thư viện

Lê Thanh Hoa
Lê Thanh Hoa

Điện thoại riêng: 0906682269

Email liên lạc: thanhhoale.le@gmail.com

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TUÂN
Trưởng ban biên tập: Hiệu trưởng - Nguyễn Thu Hà
Địa chỉ: Số 90 - Nguyễn Tuân - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 0908857577