TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TUÂN: NỀN TẢNG - TOÀN DIỆN - SÁNG TẠO

Trường Tiểu học Nguyễn Tuân

Số 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 0908857577

Mail: c1nguyentuan@pgdthanhxuan.edu.vn

Website: http://thnguyentuan.pgdthanhxuan.edu.vn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TUÂN
Trưởng ban biên tập: Hiệu trưởng - Nguyễn Thu Hà
Địa chỉ: Số 90 - Nguyễn Tuân - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 0908857577