TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TUÂN: NỀN TẢNG - TOÀN DIỆN - SÁNG TẠO

Có 35 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Luật bảo vệ môi trường 2015

(Tải File đính kèm)

52/2005/QH11Phổ biến pháp luật 15-06-2019
2 Luật Lao động (văn bản hợp nhất 2018)

(Tải File đính kèm)

52/VBHN-VPQHPhổ biến pháp luật 15-06-2019
3 Bộ luật lao động 2012

(Tải File đính kèm)

10/2012/QH13Phổ biến pháp luật 15-06-2019
4 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012

(Tải File đính kèm)

09/2012/QH13Phổ biến pháp luật 15-06-2019
5 Luật phổ biến và giáo dục pháp luật 2012

(Tải File đính kèm)

14/2012/QH13Phổ biến pháp luật 15-06-2019
6 Luật Công đoàn 2012

(Tải File đính kèm)

12/2012/QH13Phổ biến pháp luật 15-06-2019
7 Luật biển VIệt Nam 2012

(Tải File đính kèm)

18/2012/QH13Phổ biến pháp luật 15-06-2019
8 Luật tài nguyên nước 2012

(Tải File đính kèm)

17/2012/QH13Phổ biến pháp luật 15-06-2019
9 Luật Thủ đô 2012

(Tải File đính kèm)

25/2012/QH13Phổ biến pháp luật 15-06-2019
10 Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi 2013

(Tải File đính kèm)

39/2013/QH13Phổ biến pháp luật 15-06-2019
11 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh 2013

(Tải File đính kèm)

30/2013/QH13Phổ biến pháp luật 15-06-2019
12 Luật Phòng cháy chữa cháy sửa đổi 2013

(Tải File đính kèm)

40/2013/QH13Phổ biến pháp luật 15-06-2019
13 Luật hôn nhân gia đình 2014 52/2014/QH13Phổ biến pháp luật 15-06-2019
14 Luật Bảo vệ môi trường 2014

(Tải File đính kèm)

55/2014/QH13Phổ biến pháp luật 15-06-2019
15 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

(Tải File đính kèm)

46/2014/QH13Phổ biến pháp luật 15-06-2019
123
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TUÂN
Trưởng ban biên tập: Hiệu trưởng - Nguyễn Thu Hà
Địa chỉ: Số 90 - Nguyễn Tuân - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 0908857577