TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TUÂN: NỀN TẢNG - TOÀN DIỆN - SÁNG TẠO
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Tiểu học Phan Đình Giótthphandinhgiothttps://thphandinhgiot.pgdthanhxuan.edu.vn15845
2 Tiểu học Đặng Trần Cônthdangtranconhttp://thdangtrancon.edu.vn6778
3 Tiểu học Khương Maithkhuongmaihttps://thkhuongmai.pgdthanhxuan.edu.vn6482
4 Tiểu học Kim Giangthkimgianghttps://thkimgiang.pgdthanhxuan.edu.vn5520
5 Tiểu học Thanh Xuân Trungththanhxuantrunghttps://ththanhxuantrung.pgdthanhxuan.edu.vn3526
6 Tiểu học Khương Đìnhthkhuongdinhhttps://thkhuongdinh.pgdthanhxuan.edu.vn3029
7 Tiểu học Nhân Chínhthnhanchinhhttps://thnhanchinh.pgdthanhxuan.edu.vn2723
8 Tiểu học Nguyễn Trãithnguyentraihttps://thnguyentrai.pgdthanhxuan.edu.vn2382
9 Trường Tiểu học Phương Liệtthphuongliethttps://thphuongliet.pgdthanhxuan.edu.vn2339
10 Tiểu học Nguyễn Tuânthnguyentuanhttps://thnguyentuan.pgdthanhxuan.edu.vn2157
11 Tiểu học Thanh Xuân Namththanhxuannamhttps://ththanhxuannam.pgdthanhxuan.edu.vn2089
12 Tiểu học Hạ Đìnhthhadinhhttps://thhadinh.pgdthanhxuan.edu.vn1484
13 Tiểu học Thanh Xuân Bắcththanhxuanbachttps://ththanhxuanbac.pgdthanhxuan.edu.vn1286
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TUÂN
Trưởng ban biên tập: Hiệu trưởng - Nguyễn Thu Hà
Địa chỉ: Số 90 - Nguyễn Tuân - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 0908857577